ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ατομική-θεραπεία-Κούβελα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην ατομική Ψυχοθεραπεία όπως αναφέρει και ο Lang (2004) «Όταν συναντάμε ένα άτομο, συναντάμε και τα κοινωνικά του δίκτυα». Βάση αυτής της οπτικής η ατομική Ψυχοθεραπεία μέσω της Συστημικής Προσέγγισης εστιάζει στο αίτημα του θεραπευόμενου αλλά και στο πως αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις οικογενειακές και κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις.

Κάθε άτομο προέρχεται από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, από έναν συγκεκριμένο πολιτισμό με συγκεκριμένα ήθη και έθιμα μέσα από την οικογένειά του και το κοινωνικό του σύνολο τα οποία τον διαμορφώνουν και τον ξεχωρίζουν.

Η δυναμική των εμπειριών του συνδέεται με την εικόνα του ίδιου για τον εαυτό του αλλά και με τον τρόπο που νοηματοδοτεί τη ζωή του και τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Στην ατομική Ψυχοθεραπεία σκοπός είναι η διερεύνηση και η αναγνώριση αυτών των δυναμικών με στόχο να μπορεί το άτομο να δημιουργήσει μια ικανοποιητικότερη σχέση στο περιβάλλον του και να βρει τον εαυτό του μέσα από την επίγνωση και συνειδητοποίηση των αναγκών του.

Κάθε άτομο που έρχεται να ζητήσει βοήθεια , έρχεται με την ελπίδα να βοηθηθεί και περιμένει από τον θεραπευτή που τον θεωρεί ένα άνθρωπο « δικό του» να σταθεί δίπλα του, να τον αποδεχτεί άνευ όρων, έτσι ώστε να είναι η καλοήθης και δυναμική μορφή που θα προσφέρει την ήρεμη πεποίθησή του ότι (ο θεραπευόμενος) μπορεί να αλλάξει θετικά.

Η σταθερή στάση του θεραπευτή βοηθάει όσα φαίνονται φοβερά και δύσκολα να μπορούν να αντιμετωπισθούν Κατά την θεραπευτική διαδικασία τα απαγορευμένα συναισθήματα, τάσεις και εμπειρίες μπορούν να ανιχνευθούν και να εκφρασθούν με ασφάλεια και προστασία.

Ο θεραπευόμενος στην πορεία αναθεωρεί και επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τις δυνατότητες του.
Τέλος ο θεραπευτής λειτουργεί σαν συνοδοιπόρος του θεραπευόμενου σε αυτή την μοναδική του εμπειρία και τον ενισχύει συναισθηματικά ώστε να εκφράσει όλα όσα τον δυσκολεύουν ή τον εμποδίζουν να προχωρήσει στη ζωή του.