ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ E.M.D.R.

ψυχοθεραπεία-τραυματος-ψυχολόγος-Κούβελα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EMDR

Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία αναπτύχθηκε από την Francine Shapiro και η οποία μέσα από οπτικά ή άλλα διεστιακά αισθητηριακά ερεθίσματα στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος. Στα Ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως «απευαισθητοποίηση και επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων». Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) αλλά πλέον εφαρμόζεται επίσης σε πολλές άλλες διαταραχές.

Πώς λειτουργεί το EMDR;

Το EMDR συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά καινοτομεί εξαιτίας των αμφίπλευρων αισθητηριακών ερεθισμάτων, τα οποία αποτελούν βασικό του στοιχείο. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας EMDR ζητείται από τον θεραπευόμενο να εστιάσει σε μια δυσάρεστη ανάμνηση-εμπειρία, και στη συνέχεια να αναφέρει οτιδήποτε αυθόρμητα σκέφτεται, αισθάνεται ή θυμάται ενώ ο θεραπευτής διεξάγει τα διεστιακά ερεθίσματα. Ενώ στην αρχή αναμένεται να υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτή υποχωρεί και ο πελάτης κάνει νέες συσχετίσεις, αποκτά μεγαλύτερη κατανόηση του προβλήματος και έτσι η τραυματική εμπειρία μετατρέπεται από δυσλειτουργική σε λειτουργική και το άτομο εφοδιασμένο με νέες θετικές πεποιθήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς, είναι σε θέση να επανακτήσει την ισορροπία στο παρόν.

Πριν την εφαρμογή του EMDR υπάρχει ένα διάστημα «προετοιμασίας» του θεραπευόμενου, κατά το οποίο έρχεται σε επαφή με τις εσωτερικές του πηγές, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του, ενδυναμώνεται και εκπαιδεύεται σε τεχνικές χαλάρωσης έτσι ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί το τραυματικό γεγονός χωρίς αυτό να του είναι δυσβάσταχτο.

Που μπορεί να εφαρμοστεί το EMDR;

Το EMDR μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε πλήθος διαταραχών. Οι πιο κοινές από αυτές είναι οι εξής:

  • Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες
  • Φοβίες
  • Κρίσεις Πανικού
  • Απώλεια
  • Κατάθλιψη
  • Πένθος
  • Ιδεοψυχαναγκατστικές Διαταραχές

Περιπτώσεις Χρόνιου Πόνου κ.α