“Ιστορίες καθημερινής κρίσης” – Σύνδεση και σύνθεση.

Ημερίδα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Λίλιαν Κούβελα – Μάρτιος 2012