ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

οικογενειακή-ψυχοθεραπεία

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία είναι ένας κλάδος της Ψυχοθεραπείας ο οποίος εστιάζει στη δυναμική που έχουν οι οικογενειακές σχέσεις.

Πιο συγκεκριμένα στην επικοινωνία και στις αλληλεπιδράσεις των οικογενειακών μελών ή των ζευγαριών μεταξύ τους. Όπως αναφέρει ο Bowen «Οι οικογένειες είναι συστήματα αλληλοσυνδεόμενων και αλληλοεξαρτώμενων ατόμων κανένας από τους οποίους δεν μπορεί να κατανοηθεί σε πλήρη ανεξαρτησία από αυτό το σύστημα.»

Η οικογενειακή Ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην άνθιση των οικογενειακών σχέσεων μέσα από τη διαφοροποίηση των αλληλεπιδράσεων και των νοηματοδοτήσεων των μελών. Η οικογενειακή Ψυχοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε πολλά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο όπως αμφιθυμία, διλήμματα, κατάθλιψη, φόβο, εμμονή, αγοραφοβία, ψυχολογικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας συγκρούσεις, παρεξηγήσεις, είτε αυτά αφορούν το άτομο είτε ολόκληρη την οικογένεια.

Ένας από τους στόχους της θεραπείας αυτής είναι η διερεύνηση του θέματος/αιτήματος του θεραπευόμενου αλλά και το πως αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις υπόλοιπες οικογενειακές σχέσεις του ατόμου, ή τον τρόπο με τον οποίο το άτομο νοηματοδοτεί την καθημερινότητά του.

Η οικογενειακή Ψυχοθεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει όλη την οικογένεια, μερικά ή ένα μόνο μέλος της.