ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ομαδική-ψυχοθεραπεία-Κούβελα-ψυχοθεραπεία

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει τους ίδιους στόχους με την ατομική ψυχοθεραπεία, στις συνεδρίες της ομαδικής ψυχοθεραπείας βρίσκονται ένας ή δυο θεραπευτές – συντονιστές και ομάδα ατόμων που έχουν δεσμευθεί σε ομαδική θεραπευτική διαδικασία για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Τα μέλη ενθαρρύνονται να κάνουν ανατροφοδότηση και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι σχετίζονται και αλληλοεπιδρούν, ή τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν και προβληματίζονται για το θέμα που τους απασχολεί.

Στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με τη βοήθεια του θεραπευτή αναπτύσσεται ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο υπάρχει εμπιστοσύνη και στο οποίο τα μέλη ενθαρρύνονται να είναι ειλικρινείς με τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Ο θεραπευτής εξηγεί στα μέλη τους όρους με τους οποίους λειτουργεί η ομάδα (πχ. Όροι δεοντολογίας* και εμπιστευτικότητας) ώστε όλα τα μέλη να αισθάνονται ότι παρευρίσκονται εκεί ισότιμα και δεσμευμένα σε αυτό που κάνουν, κάτω από το κλίμα μίας συμβολικής οικογένειας(που δεν έχει όμως τα στερεότυπα, τα πρέπει και τις προσδοκίες των οικογενειών καταγωγής).

Η ομαδική Ψυχοθεραπεία βοηθά τα μέλη να μάθουν νέους τρόπους να σχετίζονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους, επίσης συνειδητοποιούν την ύπαρξη κοινών προβλημάτων και δυσκολιών κατά την θεραπευτική διαδικασία ώστε νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτό που αντιμετωπίζουν, αλλά ότι τα προβλήματά τους είναι και τόσο διαφορετικά με τα προβλήματα και άλλων ανθρώπων.
Η συνοχή που επιτυγχάνεται μεταξύ των μελών της ομάδας βοηθάει στον επαναπροσδιορισμό των συμπεριφορών και στην επίτευξη των στόχων.

Η εκτόνωση των συναισθημάτων, η αποδοχή, η κατανόηση και η υποστήριξη μεταξύ των μελών βοηθούν ώστε τα μέλη να βιώνουν διορθωτικές συναισθηματικές εμπειρίες.

Ώς τελικό αποτέλεσμα έχει να ενισχύσει τα θετικά του χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας όπως η αυτοεκτίμηση ,η αυτοπεποίθηση κ.λ.π.
Η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί συγκεκριμένη μέρα και ώρα σε σταθερή βάση (μια φορά την εβδομάδα για δυο ώρες).

Κάθε νέο μέλος που εντάσσεται σε αυτή την ομάδα δεσμεύεται με τους όρους δεοντολογίας και τους κανόνες που λειτουργεί η ομάδα και μπορεί να παραμείνει χρονικά από ένα μήνα έως χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα θέματα που διαπραγματεύεται, την πορεία της θεραπείας του κλπ.

* ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Ε.Ψ. – ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ E.F.P.P.A.