ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΒΡΑΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία-κούβελα-συμβουλευτική-ζεύγους

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΒΡΑΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Η Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα, ζευγάρια , οικογένειες, εφήβους, με σκοπό να βοηθηθούν σε λίγες συναντήσεις να διαπραγματευτούν δυσκολίες και προβλήματα που τους απασχολούν.

Η συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία μπορεί να αφορά δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, σε οικογενειακές κρίσεις, σε προβλήματα διαπαιδαγώγησης παιδιών, σε θέματα που αφορούν εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες κλπ.