ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

ψυχοθεραπεια-ζεύγους-κούβελα-ψυχοθεραπεύτρια

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η Ψυχοθεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε άτομα που ζουν ( επίσημα ή όχι) μαζί και έχει στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ τους, την επίλυση διαφόρων θεμάτων, τη διαπραγμάτευση των ρόλων στη σχέση τους, κλπ.

Η Ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι συνήθως βραχύχρονη και μπορεί να συνδυαστεί με ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δύο μελών.