ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με βάση το Συστημικό Συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας χρησιμοποιούμε τεχνικές και μεθόδους από άλλες προσεγγίσεις. Στο [...]