ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η Συστημική Προσέγγιση (Συστημικό Μοντέλο) ξεκίνησε στις αρχές του 1970 με βασικούς θεωριστές τον Salvadore [...]